top of page

Synergetic Group

Public·6 members

V H S 94(2021)1 Dostupni Titlovi


Svaka odluka u bazi ima cjeloviti tekst, koji se od originalnograzlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku, i pridružene metapodatke (na primjer: naziv suda, sudski odjel, datum odluke, vrsta odluke itd.)koji su dostupni široj općoj i pravnoj javnosti. Zbog zaštite stranaka upostupku izostali su identifikacijski podaci o fizičkim i pravnim osobama,prema Odluci o objavi i anonimizaciji sudskih odlukai Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka Predsjednika Vrhovnogsuda Republike Hrvatske.
V H S 94(2021)1 Dostupni titlovi41) stavljanje na tržište znači učiniti proizvode, bez obzira na mjesto proizvodnje, dostupnim potrošačima u Europskoj uniji besplatno ili uz plaćanje, uključujući prodaju na daljinu; u slučaju prekograničnih prodaja na daljinu, proizvod se smatra stavljenim na tržište u državi članici u kojoj se nalazi potrošač


(10) Svi podaci i informacije iz ovoga članka i članka 7. ovoga Zakona dostavljaju se u elektroničkom obliku. Podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku i moraju biti dostupni Komisiji i drugim državama članicama, uvažavajući zaštitu podataka i vodeći računa o tome da se poslovne tajne i drugi povjerljivi podaci tretiraju povjerljivo.


(13) Ako bilo koji od proizvođača, uvoznika ili distributera ima saznanja ili razloga za sumnju da elektroničke cigarete ili spremnici za ponovno punjenje, koji su u njihovu posjedu i namijenjeni su za stavljanje na tržište ili su stavljeni na tržište, nisu sigurni ili nisu dobre kvalitete ili na neki drugi način nisu u skladu s ovim Zakonom, obvezan je odmah poduzeti sve korektivne mjere potrebne da bi se taj proizvod uskladio s ovim Zakonom, da bi ga se povuklo ili opozvalo, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. U tom slučaju proizvođač, uvoznik ili distributer obvezan je odmah obavijestiti tijela nadležna za nadzor tržišta država članica u kojima je proizvod dostupan ili ga se namjerava učiniti dostupnim, kao i dostaviti pojedinosti, osobito o riziku za zdravlje i sigurnost ljudi te o poduzetim korektivnim mjerama i njihovim rezultatima.


Sa idealnom klimom za događaje na otvorenom, San Francisco ima nevjerovatan broj resursa i mogućnosti za amatersko učestvovanje u sportu i rekreaciji. Postoji više od 320 km staza za bicikle širom grada[159] te su susjedstva Embarcadero i Marina Green omiljena mjesta za skejtbording. Obimni javni tereni za igranje tenisa su dostupni u parkovima Golden Gate i Dolores kao i u manjim terenima po susjedstvima širom grada. Građani San Franciska su često na vrhu listâ najsposobnijih osoba u SAD-u.[160]


Regionalni komercijalni, ali i javni kanali iz zemalja u okruženju (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija...) dostupni su u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, mnogi TV kanali reklamnim agencijama uz matični prostor za oglašavanje nesmetano prodaju i reklamni prostor za BiH kao dodatnu "gratis" uslugu. Prema mišljenju domaćih emitera, ovo je značajan nedostatak na bosanskohercegovačkom medijskom tržištu jer se novac zadržava u zemlji porijekla dok se ciljana publika nalazi u BiH..mw-parser-output .div-colmargin-top:0.3em;column-width:30em.mw-parser-output .div-col-smallfont-size:90%.mw-parser-output .div-col-rulescolumn-rule:1px solid #aaa.mw-parser-output .div-col dl,.mw-parser-output .div-col ol,.mw-parser-output .div-col ulmargin-top:0.mw-parser-output .div-col li,.mw-parser-output .div-col ddpage-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page